SNF Floerger grundades 1978 och är idag världens ledande och största producent av vattenlösliga organiska koaguleringsmedel och flockulanter.

Samtliga produktionsenheter är godkända enligt ISO 9001 .

SNF Floerger producerar över 1000 olika produkter varav 800 används i samband med vattenrening.

Företaget har sedan starten 1978 avsatt en fast och betydande andel av de årliga intäkterna direkt till forskning och utveckling. Denna strategi har bidragit till en effektiv produktion och en mycket hög kompetens med en stadig ström av nya produkter och produktförbättringar.

Några nyckeltal:

 • Omsättning

  Cirka 2,5 miljarder euro

 • Marknadsandel

  ca 44 %

 • Kundstock

  ca 30 000 st

 • SNF är representerat

  i 130 länder

 • Årlig produktionsvolym

  ca 1030 kilo ton/år

 • Produktionsenheter

  23 st

 • Antal anställda

  ca 5700 st

SNF Nordic AB är nära knutet till kompetensnätverket. Vi erbjuder våra kunder råd och förslag för optimering av projekt. Vi erbjuder även hjälp med processrelaterade verktyg, garantier för konsument samt inventeringskontroller.

SNF Nordic AB bildades 1997 och är ett central lager för alla de skandinaviska länderna. Lagret är beläget i utkanten av Borås, Sverige och hanterar ca 5000 ton polymer/år.

Tack vare den stora volymen och det breda sortimentet vi lagerför kan vi garantera leveranssäkerhet, vilket medför stor flexibilitet.

Alla produkter vi importerar till Sverige är registrerade och deklarerade i produktregistret enligt REACH.