Superabsorbenter

AQUASORB är en icke löslig krosslänkad polymer av akrylamid och akrylat.

AQUASORB har förmågan att binda vatten upp till mellan 50 till 120 gånger sin egen vikt. I kontakt med vatten sväller AQUASORB och bildar en hydrogel.