Flockulanter

Flockning sker när destabiliserade kolloidala partiklar (eller partiklar som formats i koaguleringen) samlas ihop i flockar som sedan effektivt kan separeras från vattenfasen.

Flockulanter renar vatten genom att flocka ihop suspenderat material, på ett sätt som möjliggör att separera dessa partiklar från vattnet på ett effektivt sätt.

Flockulanterna som produceras av SNF är baserade på Polyakrylamid och finns tillgängliga i hela spektrumet av jonicitet och molekylvikt. Våra polymerer är tillgängliga I fast, flytande och emulsionsform.