SNF Nordic AB levererar organiska och oorganiska koagulanter, flockulanter samt övriga vattenreningsprodukter.

Alla våra produktapplikationer är riktade mot interna eller externa miljöegenskaper. Vårt mål är att skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra kunder, leverantörer och partners. Vi hjälper till med expertis på koagulering och flockning med anknytning till kemisk fällning, slamförtjockning och avvattning av slam.

Våra produkter och tjänster används bland annat inom:

Industriell och kommunal rening av dricksvatten och avloppsvatten

Produktion av papper, metallurgiska, kemiska och träfiberprodukter

Slamhantering (förtjockning och avvattning)

Olje- och oljerelaterad industri