SNF Nordic AB levererar organiska och oorganiska
koagulanter, flockulanter samt övriga vattenreningsprodukter.

 

Våra produkter och tjänster används bland annat inom:

 

Industriell och kommunal rening av dricksvatten och avloppsvatten
Produktion av papper, metallurgiska, kemiska och träfiberprodukter
Slamhantering (förtjockning och avvattning)
Olje-och oljerelaterad industri
Alla våra produktapplikationer är riktade mot interna eller externa miljöegenskaper. Vårt mål är att skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra kunder, leverantörer och partners. Vi hjälper till med expertis på koagulering och flockning med anknytning till kemisk fällning, slamförtjockning och avvattning av slam.